Sponsori

Paldies jau esošajiem sponsoriem un atbalstītājiem. Protams, esam gatavi izsaktīt dažāda veida piedāvājumus, kas palīdzētu attīstīt bērnu, kā arī pieaugušo fizisko attīstību un veselību.

Jūsu atbalsts mums nozīmē:

1. Pilnveidotu kluba tehnisko bāzi, kā arī komfortablāku un baudāmāku spēles vērošanu;
2. Jauno Valmieras futbolistu piedalīšanos Latvijas , kā arī starptautiskajos futbola turnīros;
3. Iespēju nodrošināt komandas ar vajadzīgo aprīkojumu;
4. Koordinēt brīvprātīgo darbu, kuri sniedz savu atbalstu klubam;
5. Iespēju Valmieras un apkārtnes jauniešiem piedāvāt alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Reklamējieties uz nodokļu rēķina!

Firmai “X” peļņas nodoklis pilna apmērā jāpārskaita valsts budžeta, taču firma izvēlas rīkoties savādāk – daļu no firmas peļņas ziedot konkrētam sporta klubam vai konkrētam aktivitātēm pretī saņemot savas firmas vārda popularizēšanu kluba piedāvātajos veidos ( skatīt piedāvājumu tālāk).

Tātad:

  • Firmai ir jāmaksā valstij peļņas nodoklis 15% no apliekamā ienākuma (peļņas) Ls 10000. Nodoklis sastāda Ls 1500,-.
  • Lai saņemtu maksimālo nodokļa atlaidi Ls 300,00 (20% no aprēķinātā nodokļa Ls 1500,00), firmai jāziedo Ls 355,-
  • Ja firma ziedo Ls 355,-, tā ir tiesīga piemērot nodokļa atlaidi Ls Ls 300.00, valstij samaksājot peļņas nodokli Ls 1200,-.